Neuropsykologipalvelu Nelli Oy

Neuropsykologipalvelu Nelli on tamperelainen lasten ja nuorten neuropsykologisia palveluja tuottava yritys, jossa tarjotaan seuraavia palveluja:
  • Neuropsykologiset tutkimukset
  • Neuropsykologinen kuntoutus
  • Psykologiset tutkimukset
  • Neuropsykologinen työnohjaus
  • Nuorten laajat psykologiset tutkimukset; tunne-elämän ja psyykkisen toimintakyvyn tutkimus yhdistettynä neuropsykologiseen arviointiin
  • Vanhempien ohjaus liittyen lapsen oppimiseen, keskittymiseen tai käyttäytymiseen
  • Koulukonsultaatiot
Asiakkaaksi hakeudutaan usein lääkärin lähetteellä kotikunnan tai sairaanhoitopiirin maksusitoumuksella, mutta voit hakeutua asiakkaaksi myös yksityisesti.

UUTTA NELLISSÄ: Nuorisoikäisten laaja psykologinen tutkimus

Olemme laajentaneet palveluitamme ja tarjoamme nyt myös nuorisoikäisten (n. 13-20v.) laajoja psykologisia tutkimuksia, joissa tunne-elämän ja psyykkisen toimintakyvyn tutkimus yhdistetään neuropsykologiseen arviointiin. Näitä tutkimuksia meillä tekee neuropsykologian erikoispsykologi Anna-Kaisa Alzamora, jolla on pitkäaikainen kokemus ja laaja osaaminen vaativien psykologisten tutkimusten tekemisestä nuorisopsykiatrialla erikoissairaanhoidossa.

Tutkimus palvelee hoitavaa tahoa erotusdiagnostisissa kysymyksissä, kuntoutussuunnitelman tarkentamisessa sekä kuntoutuksellisten tai terapeuttisten interventioiden suunnittelussa. Lisäksi tutkimus toimii terapeuttisena interventiona nuorelle itselleen vahvistaen itsetuntemusta ja realistista minäkuvaa.

Tutkimuksiin hakeudutaan lääkärin lähetteellä.

Yhteydenotot ja tiedustelut ensisijaisesti sähköpostitse:
nelli@neuronelli.fi /

puh. 045 103 7430

Neuropsykologipalvelu Nellissä toteutetaan myös Kelan järjestämää ja rahoittamaa vaativaa lääkinnällistä neuropsykologista kuntoutusta sekä harkinnanvarausta neuropsykologista kuntoutusta (yli 16-vuotiaat). Kelan myöntämään neuropsykologiseen kuntoutukseen edellytetään kuntoutusta puoltavaa lääkärinlausuntoa sekä neuropsykologista tutkimusta, jossa selvitetään erityisvaikeuksien luonne, häiriöiden laajuus, vaikeusaste, haitta ja hoidettavuus. Lisätietoa kuntoutukseen hakeutumisesta löytyy Kelan sivuilta:

https://www.kela.fi/neuropsykologinen-kuntoutus


KELAN TERAPIAN PALVELUKUVAUS
Vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen terapiat