Ajatukset, kokemukset ja tekemisen palo

Olen työskennellyt neuropsykologisessa työssä 15 vuoden ajan yliopistollisessa sairaalassa, keskussairaalassa ja ammatinharjoittajana sekä Tampereen yliopiston psykologian oppiaineessa opetuksen, tutkimuksen ja asiakastyön parissa.

Itselleni merkityksellisintä on työ lasten ja nuorten sekä heidän perheidensä
kanssa. Ajattelen, että ilo, hyvä mieli ja onnistumisen kokemukset ovat neuropsykologisessa kuntoutuksessa asiat, joiden avulla työskentely ja harjoittelu tuottavat hedelmää. Niiden varassa itseen uskominen, yhteistyö ja uuden oppiminen lähtevät lentoon!

Neuropsykologipalvelu Nellissä työskennellään tutkittuun tietoon, asiakkaan kunnioittamiseen ja hyvään mieleen nojaten.

Marika


Julkaisut